Jin

"Jin" (Fanart), 2012, Photoshop + Wacom Intuos 4